Informácie pre spotrebiteľov

Na našej úvodnej stránke www.mautpilot.sk si zákazník musí najprv vybrať požadovaný spôsob zaplatenia mýta za prejdený úsek (diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou, diaľničná známka s 2-mesačnou platnosťou, diaľničná známka s ročnou platnosťou) alebo lístok na mýto za užívanie vymedzených cestných úsekov (Brenner, Arlberg, Tauern, Pyhrn, Karawanken).

Po vykonanom výbere je zákazník prepnutý na ďalšiu stránku (krok 1/3), na ktorej si môže vybrať, či chce zaplatiť mýto za osobné motorové vozidlo (auto) alebo motocykel. Potom zákazníka poprosíme vybrať krajinu, v ktorej je vozidlo evidované, a dvakrát zadať evidenčné číslo. Okrem toho si zákazník musí vybrať dátum začiatku platnosti zaplateného mýta. Nie je pritom možné objednať si a zaplatiť mýto spätne. Najskorší možný termín platnosti je preto deň objednávky. Okrem toho si zákazník môže na tejto stránke vybrať lístok na mýto za užívanie vymedzených cestných úsekov. Tu si môže zvoliť medzi jednosmernou jazdou, jazdou tam a späť a ročnú permanentku. Po uskutočnenom výbere sa zákazníkovi zobrazí celková cena vrátane DPH.

Po kliknutí na tlačidlo „Ku pokladni“ sa zákazník dostane na ďalšiu stránku (krok 2/3). Na tejto stránke zákazníka prosíme dvakrát vložiť svoju e-mailovú adresu. Ak potrebuje faktúru vystavenú na jeho meno, potom tu môže v rámci voliteľnej možnosti zadať aj fakturačné údaje. Bez dvojnásobného vloženia e-mailovej adresy nie je možné pokračovať v procese objednávania. Okrem toho nájde zákazník na pravej strane svoj nákupný košík, v ktorom môže nájsť všetky predtým vybrané položky, ako aj celkovú sumu vrátane 20% DPH.

Prosím, všimnite si: naše ceny obsahujú poplatky za mýto ASFINAG (poplatky za mýto ASFINAG nájdete na https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/, resp. na https://www.asfinag.at/maut-vignette/streckenmaut/tarife/, ceny ASFINAG za elektronickú diaľničnú známku sú napr. momentálne (2022): 10-dňová = 9,90 €, 2-mesačná = 29,00 €, 1-ročná = 96,40 €) vrátane servisného poplatku za našu službu, rýchlu, resp. okamžitú dostupnosť a príslušnú DPH podľa zákona. Naše ceny za elektronickú diaľničnú známku sú: 10-dňová = 19,80 €, 2-mesačná = 38,40 €, 1-ročná = 108,60 €. Pri lístku na mýto za užívanie vymedzených diaľničných úsekov si účtujeme príplatok od 3,60 do 7,40 € za jazdu v závislosti od konkrétneho vymedzeného cestného úseku.

Po uskutočnenom vložení údajov si môže zákazník kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ na ďalšej stránke vybrať medzi tam uvedenými spôsobmi platby a vložiť príslušné potrebné údaje. Okrem toho nájde vpravo znovu nákupný košík s príslušnými položkami. Ak chce zákazník teraz zvolené položky kúpiť kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“, musí predtým fajkou pod nákupným košom potvrdiť, že si prečítal VOP, poučenie o zrušení zmluvy, predpisy o ochrane osobných údajov a informácie pre spotrebiteľa a že s nimi súhlasí.

Na poslednej strane (krok 3/3) ďakujeme za objednávku a zákazník tam vidí úspešné prijatie jeho objednávky u nás.

Ak si zákazník vyberie spôsob platby „faktúra“, potom dostane na svoju uvedenú e-mailovú adresu e-mail s potvrdením objednávky s linkom, ktorý musí potvrdiť, aby sme objednávku zrealizovali. Ak týmto spôsobom objednávku nepotvrdí, nebude jeho objednávka spracovaná, pretože nemôžeme zaručiť, či zákazníkom vložená e-mailová adresa naozaj existuje.

Ak si zákazník zvolí spôsob platby cez „PayPal“ alebo „kreditnú kartu“ alebo „Klarna (SOFORT-Überweisung)“, potom nedostane e-mail s potvrdením objednávky a nemusí objednávku aktívne potvrdiť. Okamžitou platbou sa totiž objednávka potvrdí automaticky.

Po vykonanom potvrdení dostane zákazník e-mail so zakúpenou elektronickou diaľničnou známkou alebo lístkom na mýto za užívanie vymedzených cestných úsekov.

Ak si zákazník zvolí začiatok platnosti elektronickej diaľničnej známky v momente, ktorý leží pred uplynutím 14-dňovej lehoty na zrušenie zmluvy začínajúcej uzavretím zmluvy (pozri poučenie o zrušení zmluvy vo VOP), a výslovne požiadal, aby poskytovateľ začal s poskytovaním služby už pred uplynutím lehoty na zrušenie zmluvy, potom musí v prípade uplatnenia svojho práva na zrušenie zmluvy poskytovateľovi zaplatiť náhradu hodnoty služieb, ktoré mu boli poskytnuté až do momentu zrušenia zmluvy. Okrem toho právo na zrušenie zmluvy úplne zaniká, ak sme službu už v celom rozsahu poskytli už pred uplynutím lehoty na zrušenie zmluvy, a začali sme s jej poskytovaním až po tom, ako ste nám na to dali váš výslovný súhlas a zároveň ste potvrdili, že beriete na vedomie, že strácate právo na zrušenie zmluvy pri zmluvnom plnení vykonanom v celom rozsahu. To znamená, že pri objednávke diaľničnej známky s 10-dňovou platnosťou so začiatkom platnosti najneskôr 3 dni po dni objednania zaniká právo na zrušenie zmluvy uplynutím obdobia platnosti diaľničnej známky s 10-dňovou platnosťou. V ostatných prípadoch vypočítame náhradu tejto hodnoty pomerným časovým spôsobom (ako základ výpočtu sa použije sa mesiac s 30 dňami a rok s 360 dňami; „banková metóda“), tzn. na základe našich cien v závislosti od časového obdobia platnosti uplynutého až po moment zrušenia zmluvy.