Údaje o firme

Regit GmbH
Heinkelstr. 1
93049 Regensburg

Obchodný register: HRB 13826

Registračný súd: Okresný súd Regensburg (Amtsgericht Regensburg)

Konateľ: Christopher Thaus

legal(at)mautpilot.sk

Výpis z obchodného registra

Stiahnuť výpis z obchodného registra

Kontakt

Kontaktný formulár

DPH

IČ DPH podľa §27 a zákona o DPH:

DE291528732

Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na online riešenie sporov (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na procese na urovnanie sporu v rámci miesta na urovnávanie sporov spotrebiteľov.

Ručenie za obsah

Zodpovedný za obsah: Christopher Thaus, adresa pozri vyššie

Ako poskytovateľ služieb sme v zmysle § 7 ods.1 zákona o telemédiách SRN podľa všeobecných zákonov zodpovední za obsahy na týchto webových stránkach. Podľa §§ 8 až 10 zákona o telemédiách SRN nie sme však ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať zaslané alebo uložené cudzie informácie alebo skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na činnosť v rozpore so zákonom.

Povinnosť odstraňovať obsah alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostáva týmto nedotknutá. Ručenie s týmto spojené je však možné až od momentu zistenia konkrétneho porušenia práva. Pri zistení príslušných porušení práv, okamžite takéto obsahy odstránime.

Ručenie za linky

V našej ponuke sa nachádzajú linky k externým stránkam tretích osôb, kde nemáme vplyv na ich obsah. Preto nemôžeme za tieto cudzie obsahy prevziať nijakú záruku. Za obsahy takto linkami prepojených stránok zodpovedá vždy ich príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Prelinkované stránky sme v čase prelinkovania preverili z pohľadu možného porušenia zákonov. V čase prelinkovania sme tam nezistili nijaké obsahy porušujúce zákon.

Nie je však možné požadovať od nás neustálu obsahovú kontrolu prelinkovaných stránok bez konkrétnych podnetov na porušenie zákona. Pri zistení porušení práv okamžite takéto obsahy odstránime.

Autorské práva

Obsahy a diela vytvorené prevádzkovateľom stránky na týchto stránkach podliehajú nemeckým zákonom o ochrane autorských práv. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek spôsob využitia nad rámec autorských práv si vždy vyžaduje písomný súhlas príslušného autora, resp. tvorcu. Download a kópie týchto stránok sú povolené len na súkromné, nekomerčné účely.

Pokiaľ obsahy na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, potom sa musia dodržiavať autorské práva tretích osôb. Obsahy tretích osôb obzvlášť označujeme ako takéto obsahy. Ak si napriek tomu všimnete nejaké porušenie autorských práv, prosíme vás informovať nás o tom. Ak sa zistí porušenie práv okamžite takéto obsahy odstránime.